Attention!

The QR code scanned is linked to a previous version of this certificate.
Below you can find the details of the latest, valid certificate issued by DNV.

Management System Certificate

Certificate Number
10000311422-MSC-DNV GL-NLD
Status
Issued/Current
Scheme
NEN 7510-1:2017 + A1:2020
Valid Until
November 11, 2025
Scope
Informatiebeveiliging gerelateerd aan het leveren van het EPD “Careweb” aan zorginstellingen bestaande uit; •Marketing •Sales •Services (consultancy, helpdesk en gebruikerstrainingen). Dit in overeenstemming met de Verklaring van Toepasselijkheid versie 1.0 d.d. 1 juni 2020.
Accreditation Body
RvA

Sites: (2)

Scope: Informatiebeveiliging gerelateerd aan het leveren van het EPD “Careweb” aan zorginstellingen bestaande uit; •Marketing •Sales •Services (consultancy, helpdesk en gebruikerstrainingen). Dit in overeenstemming met de Verklaring van Toepasselijkheid versie 1.0 d.d. 1 juni 2020.

Maliebaan 127, 3581 CK Utrecht

Netherlands

Scope: Informatiebeveiliging gerelateerd aan het ontwikkelen en beheren van; •Het EPD “Careweb” waarbinnen zorgregistratie, medische dossiers en cliëntvolgsystemen zijn geïntegreerd •Aan het EPD “Careweb“ gerelateerde SaaS dienstverlening •aan het EPD “Careweb” gerelateerde SaaS webbased applicaties. Dit in overeenstemming met de Verklaring van Toepasselijkheid versie 1.0 d.d. 1 juni 2020.

Maliebaan 127, 3581 CK Utrecht

Netherlands