Management System Certificate

Certificate Number
10000476279-MSC-RvA-NLD
Status
Issued/Current
Scheme
Certificatieschema Arbodiensten d.d. 9 november 2018
Valid Until
December 22, 2024
Scope
Het uitvoeren van onderzoek, advies en evaluatie op het gebied van arbeidsveiligheid, arbeidshygiëne, arbeidsorganisatie en bedrijfsgezondheidszorg.
Accreditation Body
RvA

Sites: (1)

Scope: Het uitvoeren van onderzoek, advies en evaluatie op het gebied van arbeidsveiligheid, arbeidshygiëne, arbeidsorganisatie en bedrijfsgezondheidszorg.

Schimmelpenninck van der Oijestraat 4, 5051 XK Goirle

Netherlands